Mer bilder?
FOTO och FILM från ovan
med kameraförsedd drönare
Transportstyrelsens tillstånd UAS 1B-1274 för flyg med obemannat luftfartyg. Ansvarsförsäkring via Svedea AB
Copyright Torleif Halvorsen
Kolla även under fliken FÖRETAG!
klicka på bilden för att se den större!