Mer bilder?
Något om priser: En bildvisning kostar normalt kr 1500 + moms. Resekostnader tillkommer med kr 25 + moms per mil. Vid kombinationer med bildspel eller på annat sätt, hör av dig, så diskuterar vi upplägg och priser! Detsamma gäller förstås köp av foto och övriga aktiviteter.
teamhalvor
Birgitta Halvorsen     Torleif Halvorsen 070-5942367     070-3713215
Teamhalvor AB Box 24 52043 Åsarp Tel 0515-50093
- Var ligger Åsarp???? - Mellan Falköping och Ulricehamn.
mail
Copyright Torleif Halvorsen